... Stage plekken binnen De Zwaan op de werkvloer

We werken met licht verstandelijke beperkte mensen en/of GGZ problemen vanaf 16 jaar tot 100 jaar. We hebben twee doelgroepen: volwassenen en ouderen.

- We kunnen SPW trede 3 en 4 stageplekken bieden
- Sociaal pedagogisch hulpverlener op HBO-niveau

We kunnen door de opzet geen stagevergoedingen betalen, maar men kan wel mee doen met de interne trainingen en activiteiten. Aanmelden via de site door middel van een CV. Graag gewenste tijden en duur aangeven ...

De Zwaan is een erkende zorginstelling en een erkend leerbedrijf.

We voeren ook met trots het kwaliteitscertificaat van de NEN. De NEN vereist dat al onze werkwijzen, regels, formulieren en procedures zijn vastgelegd in ons Kwaliteitshandboek. Daardoor weten al onze medewerkers precies wat we doen, wanneer we het doen, hoe we het doen en waarom we dat zo doen. Een organisatie is niet statisch, maar dynamisch en dat geldt ook voor het Kwaliteitshandboek: alle wijzigingen en veranderingen in de organisatie moeten daarin verwerkt worden.

Niet alleen het Kwaliteitshandboek, maar ook de verplichte interne en externe audits houden ons alert: zijn we nog steeds op de goede weg? Doen we wat we moeten doen om onze doelen te bereiken? Zijn onze deelnemers en onze relaties tevreden over wat we doen en hoe we het doen?

Het NEN Kwaliteitscertificaat helpt De Zwaan om te blijven doen wat we willen doen: De Zwaan wil op alle terreinen het hoogst haalbare bieden aan haar deelnemers, haar relaties en haar betaalde en onbetaalde medewerkers.

AGB Zorgcodes

  • AGB PGB 41416264
  • AGB ZIN 98101214